Formulář pro vrácení zboží

Vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy

 

Oznamuji, že tímto v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstupuji od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem dne __________________ mezi Prodávajícím a Kupujícím.

 

Odstoupení od smlouvy.

Adresát:

Sylvie Mrákavová

Dlouhá 114

66451, Šlapanice

Česká republika

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ...........................................................……pod

číslem objednávky ............................................. .

 

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny zboží:

  

Podpis spotřebitele: …………………………………………….

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

V  ………………………………………….. dne …………………………………..

Zpět do obchodu