Reklamační formulář

Reklamační formulář

 

Kontaktní údaje:

 

Jméno: ......................................................................     Číslo faktury: ............................................................................

Příjmení: ...................................................................     Číslo objednávky  : .................................................................

Adresa: .....................................................................     Datum převzetí zboží:.............................................................

..................................................................................       

Tel.: ..........................................................................       

E-mail: ......................................................................


Reklamované zboží:

...…...….….ks …….………..............................………………………………………………………................................................................. ……......…..ks …….…………………....................…………………..........…………………………................................................................. ….............ks …..………………………....................………..........…………………………………................................................................. …….......….ks .………………………………..............................…………………………………….................................................................

 

Jednoduchý popis problému u reklamovaného zboží:

 

………………………………………………………………………………………………..............................................................……........…………… ………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................………………….…………………………………………………………………………………………................................

...........................................………………….…………………………………………………………………………………………................................

Zboží odešlete na adresu:

 

Sylvie Mrákavová
Dlouhá 114
66451 Šlapanice

Česká republika

 

Tel.: 724 907 909
E-mail: sylviemrakavova
@seznam.cz

Dodatečné informace:

 

Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo běžným opotřebením, přenášením, odřením, nesprávným použitím, nedbalostí, nehodou (roztržení, zlomení, poškrábání) nebo pokusem o opravu ze strany kupujícího.

 

Podmínky vrácení:

 

Se zbožím musí kupující odevzdat všechny dokumenty týkající se předmětného zboží i s reklamačním formulářem. Zboží se nevrací na dobírku. Takto zaslané zboží se nepřijímá a vrací zpět.

 

 

 

   Datum:...................................                                                                          Podpis zakazníka: ..........................................

Zpět do obchodu